Vacuümriolering met Vacuflow

      Geen reacties op Vacuümriolering met Vacuflow

Hoewel traditionele riolering op dit moment nog het gangbaarst is, zal innovatie uiteindelijk de overhand krijgen. We hebben het dan over Vacuflow vacuümriolering: een effectieve, goedkope en milieuvriendelijke manier van rioleren. Wat is vacuümriolering precies en welke voordelen heeft het ten opzichte van traditionele riolering?

Wat is een vacuümriool?

Een vacuümriool voert afvalwater af middels een vacuüm. Er wordt een onderdruk gecreëerd in de leidingen, waardoor het water zich door de zuigkracht verplaatst. Op deze manier stroomt het rioolwater naar een inzamelpunt. Vanaf daar wordt het naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd met behulp van een tankauto of een pomp.

Wat zijn de voordelen van vacuümriolering?

De voordelen van Vacuflow vacuümriolering lijken vrijwel oneindig te zijn. Dankzij de onderdruk is water afvoeren eenvoudig, ook als de leidingen niet aflopend liggen. Hierdoor is het een stuk gemakkelijker om leidingen aan te leggen, ook in heuvelachtig gebied. Daarnaast verzakken deze leidingen minder snel en de aanleg van dit systeem is relatief goedkoop. Doordat er sprake is van een onderdruk is de kans op vervuiling van grondwater erg klein. Mocht er een lekkage optreden, dan kan er wel grondwater in de leidingen komen, maar het afvalwater zal niet uit de leidingen treden. Deze rioleringen maken de kans op onvoorziene milieuschade dan ook erg klein. Bovendien zal bronbemaling (vrijwel) niet meer nodig zijn. Dit bespaart veel geld en het vermindert overlast.

Vacuflow neemt de kortste weg

Voor vacuümriolering gebruikt men buizen met een kleine diameter. Voor de plaatsing hoeven enkel smalle geulen gegraven te worden die tot net onder de vorstgrens reiken. Ook dit zorgt ervoor dat het milieu zoveel mogelijk gespaard wordt en het houdt de aanlegkosten laag. Door het gebruik van onderdruk, kan het water ook omhoog stromen. Mocht er tijdens het graven van geulen voor de leidingen een obstakel in de weg liggen, dan kan hier de kortste weg omheen, en zelfs overheen, worden gekozen. Bij traditionele riolering zorgt een obstakel er soms voor dat de hele hoogteligging van de buizen aanpassing vereist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *